Δείτε τις αναρτήσεις (δημοσιεύσεις) των ισολογισμών του έτους 2014.
(Δημοσιευμένοι στις 10 Ιουνίου 2015)

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΚΑΝΑΔΑ 77, 85100 ΡΟΔΟΣ
ΑΦΜ: 800484840 – ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΤΗΛ & FAX: 22410 20963


Ισολογισμός της 31/12/2014
(Αναρτήθηκε στις 10 Ιουνίου 2015)

My-Documents-icon


Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως
Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014
(Αναρτήθηκε στις 10 Ιουνίου 2015)

My-Documents-icon


Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014
(Αναρτήθηκε στις 10 Ιουνίου 2015)

My-Documents-icon


 

Δείτε τις αναρτήσεις (δημοσιεύσεις) των ισολογισμών του έτους 2013.
(Δημοσιευμένοι στις 10 Ιουνίου 2014)

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΚΑΝΑΔΑ 77, 85100 ΡΟΔΟΣ
ΑΦΜ: 800484840 – ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΤΗΛ & FAX: 22410 20963


Ισολογισμός της 31/12/2013
(Αναρτήθηκε στις 10 Ιουνίου 2014)

My-Documents-icon


Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως
Από: 16/04/2013 Έως: 31/12/2013
(Αναρτήθηκε στις 10 Ιουνίου 2014)

My-Documents-icon


Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 16/04/2013 Έως: 31/12/2013
(Αναρτήθηκε στις 10 Ιουνίου 2014)

My-Documents-icon


Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλευσης (Λ/80)
Από: 16/04/2013 Έως: 31/12/2013
(Αναρτήθηκε στις 10 Ιουνίου 2014)

My-Documents-icon